Anioły 2017

Temat przewodni: DOMność

Plan działań na czwartą anielską edycję:

1. spotkanie 11 – 13 listopada 2016 r. (Jarocin)
2. spotkanie 17 – 19 lutego 2017 (Jarocin)
3. spotkanie 21 – 23 kwietnia 2017 (Jarocin)
4. spotkanie 15 – 18 czerwca 2017 (Jarocin)
FESTIWAL SIEDEM ANIOŁÓW 2017 16 – 17 czerwca 2017 (Jarocin)
WĘDRÓWKA: 7 – 14 lipca 2017 (Kaszuby)