Aby płynnie przeglądać galerię – zaczekaj, aż wszystkie zdjęcia się załadują

Przygotowania do trzeciej edycji Siedmiu Aniołów rozpoczęliśmy już w dniach 13-15 listopada 2015 w Toruniu. W tym czasie odbyły się warsztaty Teatralne, oraz ustalono podział zadań. Wszystkie grupy spotykają się regularnie w swoim miejscu zamieszkania i opracowują swoje zadanie.

Przybyło wiele grup z całej Polski, m.in. przedstawiciele Żywej Pracowni z Krakowa, MiserArt z Wrocławia, Franciszkańskiego Ruchu Apostolskiego, wolontariatu Pozytywnie Nakręceni z Bydgoszczy, stowarzyszenia Wędka z Torunia, artystów z teatrów Wena z Nowego Miasta Lubawskiego oraz Santo Fuego z Pakości. Przyjechali również rodzice z dziećmi oraz wiele pojedynczych osób, które chcą zaangażować się w projekt.

Trzy dni modlitwy, warsztatów i burzy mózgów, otworzyły serca i głowy na potrzeby otaczającego nas świata. Towarzyszyło nam przekonanie, że choć wszyscy jesteśmy niestabilni i różni, zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo, to zebraliśmy się wspólnie, żeby zrobić coś dobrego. Celem spotkania jest stworzenie wielkiego dzieła jeżdżąco-grająco-śpiewającego, czyli orszaku prezentującego spektakl z wykorzystaniem ognia, zaprojektowanych właśnie wehikułów i maszyn, np. pojazdu Trinitas, czyli poruszanej siłą woli i mięśni trzech rowerzystów platformy, na której będą tańczyć i grać aktorzy. Mamy wiele pomysłów i dużo radości z tego, że możemy je razem realizować. Nie wszystko zostało jeszcze dookreślone, ale pierwsze spotkanie w Toruniu traktujemy jako niezwykle obiecujący początek. Jednocześnie zachęcamy wszystkich, którym tematyka ekologii jest bliska, by włączyli się w nasz projekt. By przemiana, do której nawołuje Papież realnie się dokonała, potrzeba wielu twórczych ludzi.

Przed nami jeszcze kolejne spotkania w Toruniu i Krakowie. Wędrówka Siedmiu Aniołów w ramach Światowych Dni Młodzieży będzie więc uwieńczeniem wcześniejszej pracy oraz świętowaniem: przez dziesięć dni, od 21 do 31 lipca, wraz z grupami artystów i działaczy, z młodzieżą zaangażowaną we franciszkańskie i dominikańskie wspólnoty dzielić się będziemy swoimi talentami i radością spotkania. Projekt ma charakter ewangelizacyjny – do południa pragniemy przeżywać w naszej grupie rekolekcje, popołudniami natomiast tworzyć miejsce dla indywidualnych spotkań, rozmów i warsztatów. Codziennie wieczorem odbędzie się pokaz etiudy teatralnej reżyserowanej przez Mary Sadowską, obrazującej kolejny dzień biblijnego stworzenia. Chcemy się wspólnie modlić, celebrować Eucharystię, rozmawiać, a także otwierać się na grupy, które sytuują się gdzieś na marginesie Kościoła – niech ta wędrówka będzie miejscem dialogu pomiędzy wierzącymi a ludźmi, którzy nie chcą, aby ich nawracano, ale dla których pytanie o Boga nie jest obojętne. Wszystko to dokona się w duchu encykliki Papieża Laudato Si’. W tym sensie Franciszek jest już wśród nas obecny – jego przesłanie jest dla nas inspiracją do działania.

Dziękujemy Panu Piotrowi Całbeckiemu, Marszałkowi województwa kujawsko-pomorskiego za objęcie patronatem tegorocznej inicjatywy ewangelizacyjnej Siedem Aniołów w Krakowie Laudato Si’.