Pokój i dobro w Ukrainie!

W dniach 2 – 7 lipca w parafii Najświętszej Eucharystii w Chuście w Ukrainie odbywały się półkolonie dla dzieci zorganizowane przez wolontariuszy Wspólnoty Siedem Aniołów oraz pracowników Caritas Polska. Było to wydarzenie skierowane głownie do dzieci i młodzieży, które w wyniku wojny często są wychowywane w niepełnych rodzinach a także zostały zmuszone do opuszczenia swoich domów. Brat Cordian Szwarc, który z ogromną uważnością odpowiada na potrzeby innych, zaproponował, by tym razem przygotować coś, co będzie okazją do budowania wspólnoty i dzielenia się czasem i talentami z dziećmi, które doświadczają niepokoju w Ukrainie.

Każdy dzień rozpoczynaliśmy od wspólnej modlitwy pod przewodnictwem o. Idziego Mrozka – proboszcza, następnie był czas na zabawy i sporty na świeżym powietrzu. Wspólnie z dziećmi udało nam się narysować mapy talentów, przygotować flagi niosące nadzieję oraz ozdobić kolorowym graffiti i napisem „pokój i dobro” budynki klasztoru. Dzieci z autentyczną radością przychodziły każdego dnia i angażowały się w przygotowane dla nich zajęcia, które były okazją do poznawania siebie nawzajem. Nie zabrakło też pomocy ze strony aktorów z miejscowego teatru oraz pani psycholog, która podpowiedziała jak zadbać o siebie.

Ten czas był niezwykły i pokazał wszystkim, że pokój i dobro są możliwe w każdej rzeczywistości, jeśli tylko otworzymy się na siebie nawzajem i pozwolimy prowadzić Bogu, który jest Miłością!