Grupa rzemieślników, artystów, instruktorów rękodzieła artystycznego, architektów krajobrazu, muzyków, arteterapeutów oraz lekarki i mechanizatora rolnictwa angażująca się wspólnie w działania kulturalno-społeczno-edukacyjne na styku sztuki, tradycyjnego rzemiosła, designu, architektury i miejskiego ogrodnictwa. Działając na styku architektury i tradycyjnego rzemiosła zajmują się edukacją regionalną, ekologiczną i architektoniczną, projektują zieleń i wnętrza, organizują spotkania dyskusyjne, konkursy i wystawy artystyczne oraz imprezy tematyczne, a w działaniach w przestrzeni wykorzystują elementy inspirowane tradycją i sztuką ludową.

Profile details
Socials