O PROJEKCIE “SIEDEM ANIOŁÓW”

Projekt Stowarzyszenia Siedem Aniołów dotyczy organizacji wakacyjnego spotkania „Do granic możliwości” dedykowanego młodzieży polskiej z trudnych środowisk: domów dziecka, świetlic środowiskowych, pochodzącej z różnych rejonów Polski, dzieciom uchodźczym (z Czeczenii i Afganistanu) przebywającym w Ośrodku dla Uchodźców w Lininie oraz dzieciom i młodzieży z Ukrainy.

Najważniejszym celem projektu będzie działanie na rzecz integracji społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez integrację tych grup. Zależy nam na zmianie sposobu postrzegania uchodźców w środowisku lokalnym oraz wśród odbiorców kanałów medialnych Stowarzyszenia. Grupy młodzieży z Polski i ośrodka się nie znają – oprócz aspektu integracyjnego, poprzez stworzenie im warunków do wspólnego artystycznego działania, chcemy przełamywać wzajemne stereotypy, otworzyć obie grupy na kontakt z kimś nowym, obcym, pokazać, że mogą mieć i realizować wspólne cele, pasje. Uczestnicy będą brać udział w warsztatach oraz stworzą spektakl, który wystawią dla lokalnej społeczności. Chcemy dać grupom możliwość atrakcyjnego spędzenia wakacji i pokazać, jak wiele można zdziałać, gdy robimy coś wspólnie. Siedem Aniołów w tym roku odpowiada na kryzys migracyjny, który ma obecnie miejsce. Postanowiliśmy zmienić charakter naszych działań i zareagować na palącą potrzebę działań na rzecz uchodźców w Polsce, którzy znaleźli się w wyjątkowo trudnej sytuacji.

Spotkanie “Do granic możliwości”, 15-20.08.2022

Wydarzenie “Do granic możliwości” to wakacyjne spotkanie, podczas którego odbędą się warsztaty dla ok. 80 osób – dzieci z domów dziecka, świetlic środowiskowych z woj. pomorskiego, woj. wielkopolskiego (i innych – jeśli wyrażą chęć uczestnictwa), grup wolontariackich, wspólnot, które brały udział we wcześniejszych działaniach Stowarzyszenia, młodych osób przebywających w Ośrodku dla Uchodźców w Lininie oraz dzieci i młodzieży z Ukrainy. Zakładamy wspólne podejmowanie działań w dniach 15-20.08.2022. Pierwszego dnia (15.08.2022) odbędzie się integracja, zapoznanie uczestników, przedstawienie planowanych działań oraz koncert Cukra, który wykonuje chrześcijański rap. W dniach warsztatowych (16-19.08.2022) planujemy konferencje, warsztaty artystyczne, rękodzielnicze, kuglarskie oraz warsztaty teatralne z Mary Sadowską-Łakomy. Działania te będą wspierane przez osoby przygotowane merytorycznie, psychologów, pedagogów. Zakończeniem powyższych działań będzie wspólny spektakl, który powstanie podczas warsztatów. W piątek (19.08) oprócz wystawienia powstałego spektaklu, planujemy koncert zespołu Dikanda, w ich w całości akustycznym repertuarze słychać inspirację kulturą Bliskiego Wschodu, Orientu, folklorem bałkańskim. Spektakl oraz koncert będą wydarzeniem otwartym, zaprosimy mieszkańców okolicznych wsi i miasteczek. Wszystkie działania będziemy starali się podejmować z troską o aspekt ekologiczny. Organizator zapewnia wyżywienie oraz nocleg uczestnikom wydarzenia, specjalistom i warsztatowcom.

Zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowane projektem i pomocą 7Aniołom!
Na wszelkie pytania odpowiemy pod adresem email: siedemaniolow@gmail.com

Jeżeli chcesz pomóc w organizacji wędrówki Siedem Aniołów – pomóż:

Stowarzyszenie Siedem Aniołów
Tytułem: Na cele statutowe Stowarzyszenia
Bank BGŻ BNP Paribas
Numer konta: 64 1600 1462 1870 3302 0000 0001
ul. Drzymały 14/24 lok. 22, 87-100 Toruń