WĘDKA w swoich działaniach przygotowuje dzieci i młodzież spędzającą większość swojego czasu na ulicach Torunia, przed TV, w Internecie, przy grach komputerowych, do wchodzenia w dorosłość i samodzielność bez zniekształceń, uprzedzeń, zahamowań i zranień. Uczy samodzielności, kreatywności, zaradności, pracy w grupie. W swoich działaniach wspierają, a nie wyręczają – dają przysłowiową wędkę, a nie rybę. Dążą do tego, aby być obecnym w każdej dzielnicy Torunia. Oferują stale rozwiane działania dla dzieci i młodzieży, które są atrakcyjniejsze (taniec, śpiew, odrabianki, wspólne wycieczki, festyny, pomoc prawna, pomoc terapeutyczna i inne) wobec tego co oferuje im dzisiaj szeroko pojęta ulica (mała przestępczość, papierosy, narkotyki, alkohol, młoda prostytucja i inne). Wierzą, że w każdym dziecku tkwi ogromny potencjał i dlatego największy nacisk kładą na pasje i zainteresowania każdego z tych, które trafia do nich z ulicy.

Profile details
Socials